מדיניות בריאות בישראל: היבטים חברתיים, תרבותיים וכלכליים - קהילת בריאות ורפואה ב:מושבים מקבילים ב:יום ג'


ג

16:30

בניין רבין

חדר 6001

מדיניות בריאות בישראל: היבטים חברתיים, תרבותיים וכלכליים - קהילת בריאות ורפואה

מחקרים סוציולוגיים מערערים על התפיסות הניאו-ליברליות הרווחות המציגות את אורח החיים של הפרט ואת מצב בריאותו כנתונים באחריותו של האינדיבידואל. סוציולוגים של הבריאות והרפואה מראים כיצד אורח החיים מעוצב במידה רבה על ידי מבנים חברתיים וכיצד החברה והתרבות חודרות מבעד לעור ומשפיעות על מצבו הבריאותי והפיזיולוגי של הפרט. במושב זה נדון באופנים השונים בהם גורמים חברתיים, תרבותיים וכלכליים משפיעים על התנהגות בריאות ותזונה, רבייה ופריון וטיפול בבני משפחה מזדקנים. נשים דגש על האופנים בהם מדיניות הבריאות בישראל נעה על הספקטרום בין מדיניות ניאו-ליברלית למדיניות רווחה סוציאל-דמוקרטית ותורמת או לחילופין פוגעת בבריאותם של תושביה.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה