מפגשים ומתחים חברתיים ופוליטיים בכיתה, בבית הספר ומעבר להם- קהילת חינוך ב:מושבים מקבילים ב:יום ג'


ג

16:30

בניין רבין

חדר 6002

מפגשים ומתחים חברתיים ופוליטיים בכיתה, בבית הספר ומעבר להם- קהילת חינוך

מערכת החינוך מאופיינת במגוון אנושי, חברתי ותרבותי. למגוון זה השלכות עמוקות על תהליכים חינוכיים בבית הספר ומחוצה לו. מושב זה יעסוק בגיוון החברתי דרך שאלות של אקלים לימודי, תקשורת ברשתות החברתיות, רב-תרבותיות ומקומם של אידאולוגיה ושיח בכיתה.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה