אלגוריתמים במחקר חברתי, ומחקר חברתי על אלגוריתמים ב:מושבים מקבילים ב:יום ג'


ג

16:30

בניין רבין

חדר 6003

אלגוריתמים במחקר חברתי, ומחקר חברתי על אלגוריתמים

המושב יעסוק בהשפעות החברתיות של מערכות אלגוריתמיות וטכנולוגיות בינה מלאכותית, ובתפקיד של מדעי החברה בייצור ידע עדכני לגבי ההשפעות הללו. נדון בהשפעה של טכנולוגיות עתירות נתונים על החברה (ובכלל זה, על הפוליטיקה, הכלכלה, החקלאות, העבודה ועוד), ועל האופן בו הטכנולוגיות הללו משוקעות ונובעות מהקשרים חברתיים שונים. נעסוק גם באופנים בהם ידע של מדעי החברה משולב, או צריך להיות משולב, בתכנון המערכות הללו, וברגולציה שלהן.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה