סוציולוגיה כמדע דמוגרפי ב:מושבים מקבילים ב:יום ג'


ג

16:30

בניין רבין

חדר 6004

סוציולוגיה כמדע דמוגרפי

בעשורים האחרונים תרמו לימודי אוכלוסייה למדעי החברה בכלל ולסוציולוגיה בפרט מספר תרומות תיאורטיות, אפיסטמולוגיות ומתודולוגיות חשובות. רשימה חלקית של תובנות אלו כוללת את: 1)החשיבות של הרכב האוכלוסייה כהסבר מבני לתופעות חברתיות; 2) ההכרה בשנתוני לידה (קוהורטות) כמושג מכונן בהסבר של שינוי חברתי; 3) ההבנה כי פרטים מודעים למציאות הדמוגרפית בה הם חיים, מפרשים אותה ומגיבים אליה באופן אינטראקטיבי. מעבר להתמקדות בתהליכים דמוגרפיים—פריון, תמותה והגירה—מטרת מושב זה להציג כיצד עקרונות החשיבה הדמוגרפית, וכן המתודולוגיה הייחודית לה, יכולים לשרת את המחקר הסוציולוגי בהסבר תופעות חברתיות. המחקרים במושב יחילו עקרונות אלו על מגוון תופעות והקשרים חברתיים: עמדות כלפי מהגרים ומבקשי מקלט באירופה, עמדות מגדר של גברים ונשים בבריטניה במהלך החיים ותוך שינוי במצב הזוגי, הקשר בין עבודה וילודה לאורך זמן בקרב נשים חרדיות בישראל וכן הקשר בין המציאות הדמוגרפית בה אנו חיים להערכה סובייקטיבית של סיכויינו להאריך ימים.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה