מנגנונים ופרקטיקות ארגוניים בעידן נאו ליברלי - קהילת ארגונים ועבודה ב:מושבים מקבילים ב:יום ג'


לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה