בחזרה לשדה: המחקר בעולם שמחוץ לכתבי העת ב:מושבי קהילת הדוקטורנטים ב:יום ב'


ב

09:30

בניין רבין קומה 6

חדר 6013

בחזרה לשדה: המחקר בעולם שמחוץ לכתבי העת

כסוציולוגיות/ים, שאלת גבולות השדה מעסיקה אותנו רבות, אך מהם גבולות המחקר? האם הוא באמת נגמר עם ההגשה (והקבלה, במקרה הטוב) לכתב העת? הרי המילים שלנו יחיו לנצח על הדף, ומה עם מושאי המחקר שלנו? בואו לשולחן העגול כדי שנדון בתפקידנו כחוקרות וחוקרים מעבר לגבולות האקדמיה, כתבי העת והכנסים האקדמיים. נעורר את השאלות: מהי חובתנו האתית כלפי השדה? כיצד ניתן לחבר את המחקר שלנו בחזרה לשדה ולנחקרים? כיצד נוכל לגמול להם ולשתף אותם בממצאים כדי שמחקרינו יטיבו גם איתם? או אולי לא צריך את כל זה, גם ככה קשה באקדמיה... נדבר על כל אלה, על מה שהוביל אותנו למחקר ועל החיבור בין אקטיביזם למחקרים אקדמיים.

הרצאות
  • אין הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה