ידע, טכנולוגיה ואידיאות של שינוי – קהילת ידע, מדע וטכנולוגיה ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'


ב

09:30

בניין רבין קומה 6

חדר 6011

ידע, טכנולוגיה ואידיאות של שינוי – קהילת ידע, מדע וטכנולוגיה

מערכת היחסים שבין ידע וטכנולוגיה רצופה תמורות. בעוד שקיימת הנחה כי הטכנולוגיה היא זו ששינתה את החברה לבלי היכר, למעשה, העידן הדיגיטלי אינו עולם נפרד מעולם הידע אלא חלק ממארג החובק בתוכו גוונים שונים גם של השתתפות הפרט בהקשר החברתי המשתנה. בחמש ההרצאות שיוצגו במושב זה, ישותפו נקודות מבט שונות על הדינאמיקה שבין ידע, טכנולוגיה ואידיאות של שינוי. ועדות לאישור ניסויים רפואיים, קהילת מתכנתים, טכנולוגיות מתהוות, חשבון דיגיטלי ואבולוציה של ידע ותרבות עם מדע וטכנולוגיה. במושב נציג המשגה אידאית למציאות מטריאלית ונתרום לטענה שאין מדובר ביחסים דיכוטומיים, אלא במציאות מורכבת, רבודה ומועשרת.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה