אודות החוג לסוציולוגיה


ראש החוג: פרופ' אורי בן-אליעזר

החוג לסוציולוגיה מציע התבוננות מעמיקה בחברה האנושית, ביחסים ההדדיים בין בני-אדם, באופן בו הם בונים את עולמם וגם משנים אותו, ובמשמעות שיש למסגרותיהם המאורגנות. החוג מספק לתלמידיו ידע מעמיק במגוון רחב של נושאים חברתיים הקשורים בתרבות, בכלכלה ובפוליטיקה. כל זאת ביחס לתהליכים גלובליים ומקומיים כאחד. בין הנושאים הנלמדים בחוג, ריבוד ואי שוויון חברתי; צבא, חברה ופוליטיקה; מלחמות ישראל; החברה הערבית; יחסים להט"בים; חקר ארגונים, ארגוני עבודה ויחסי עבודה, עוני ומדיניות רווחה, יחסים משפחתיים, רשתות חברתיות, וכדומה.

בחוג כעשרים ואחד חברי סגל, מן המובילים בתחומי מחקרם, המכסים יחדיו ספקטרום רחב ומגוון של נושאים וביניהם:

  • סוציולוגיה פוליטית
  • סוציולוגיה והתנהגות ארגונית
  • סוציולוגיה כלכלית
  • לימודי מגדר
  • סוציולוגיה של החינוך
  • אי-שוויון וריבוד חברתי
  • רשתות חברתיות
  • הגירה בינלאומית
  • דמוגרפיה ומשפחה

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה